Alle zorg van Jes voor Jou!

Wat houdt mijn werk in?

JesZorgt! richt zich op 3 disciplines binnen de zorgsector

  • Ouderenzorg
  • Palliatieve Zorg
  • Terminale zorg


Ouderenzorg
Ouderenzorg omvat alle soorten van zorg die gericht is op ouderen. Bij veel cliënten in de ouderenzorg gaat het om meer dan alleen ouderdom of revalidatie.
Denk bijvoorbeeld aan dementie, ziekte of psychische problemen. Welke zorgvraag dan ook JesZorgt kan u hierbij helpen

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is.
Dan kun je denken aan de ziekte Kanker, wanneer die uitbehandeld is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van kunnen genezen.
JesZorgt! kan u hierin ondersteunen.

Terminale zorg
Terminale zorg is zorg verlenen aan een client met een levensverwachting van minder dan 3 maanden.
Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Jeszorgt! kijkt samen met u en uw naasten wat uw wensen zijn in deze laatste levensfase. 


JesZorgt! is het aanspreekpunt voor vragen. Het kan uiteraard voorkomen dat de client al vrede heeft met deze fase van het leven, maar wellicht de naasten nog niet.
JesZorgt! kan hen ondersteunen en voorbereiden op deze fase van de client. Het kan voorkomen dat een client in welke fase dan ook pijn of ongemak ervaart, het is de taak
van JesZorgt! om dit te signaleren en er voor te zorgen dat de client zo weinig mogelijk ongemakken ervaart. JesZorgt! bouwt een band op met de client en de naasten.
Ik zorg ervoor dat zowel de client als de naasten volledig op mij kunnen vertrouwen. JesZorgt! biedt mogelijkheden in langdurige zorgmomenten.